welofniettherapie 

 
kennis

Informatie verwijzers

informatie verwijzers

Deze informatie is alleen op huisartsen en andere professionals in de zorg gericht en niet bedoeld voor cliënten. Als verwijzer speel je een belangrijke rol in de zorg die Balans zijn cliënten biedt. Wij willen je zo goed mogelijk van dienst zijn bij het verwijzen van cliënten naar Balans en hopen dat deze website bijdraagt aan een goede en prettige onderlinge samenwerking.

Werkwijze Balans
Met de keuze voor Balans een vrijgevestigde praktijk voor levenscoaching, mindfulness en gesprekstherapie kiest men voor een flexibele zorg, waarbij de cliënt centraal staat. De behandeling wordt op maat gemaakt, passend bij de specifieke situatie. De wachttijden zijn vaak korter dan bij andere praktijken en je hebt tijdens het hele behandeltraject maar met een persoon te maken.

De werkwijze is eclectisch. Dit betekent dat wij verschillende theoretische achtergronden en technieken vanuit verschillende psychologische stromingen gebruik om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het aan ons gepresenteerde probleem. Daarbij verwachten wij ook eigen betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de cliënt.

Samenwerking
Balans vindt samenwerking met jou als verwijzer van groot belang. Je krijgt daarom, indien de cliënt daar toestemming voor geeft, direct na de intake een korte terugkoppeling van de intake en het behandelplan. Verder krijg je schriftelijk bericht als er een evaluatie heeft plaatsgevonden of als de behandeling is beëindigd. Indien je tussentijds vragen hebt, of het van belang vindt om informatie te delen, kun je uiteraard ook zelf contact opnemen.

Vergoedingen zorgverzekeraar
Balans maakt gebruik van therapievormen gericht op training en coaching welke niet in aanmerking komen voor vergoedingen van de zorgverzekeraars. Een professionele psychologische kennis, een brede ervaring en een goede individuele persoonlijke zorg, veiligheid en begeleiding is gewaarborgd.

Aanmelding, intake en start
Het streven is binnen tien werkdagen na de aanmelding van de cliënt een kennismakingsgesprek te laten plaatsvinden. Daarop volgt de  intake, die bestaat  uit een analytisch gesprek en het besprek van een ingevulde psychodiagnostische vragenlijst. Hierna volgt de rapportage en een behandelvoorstel, waarin word vermeld welke aanknopingspunten er zijn voor therapie en begeleiding. Daar de trajecten kortdurend zijn, is niet iedere cliënt op zijn plaats in mijn praktijk. Indien nodig zullen aanbevelingen voor doorverwijzing worden gedaan.

Balans richt zich vooral op kortdurende behandelingen (5-12 gesprekken), met inzet van evidence based behandelmethoden en technieken aan jongeren/ 16+, volwassenen en ouderen met lichte tot matig psychische klachten, levensvragen en stoornissen. De praktijk heeft geen spoed- of crisisfunctie.

Mochten er nog vragen zijn dan ben ik te bereiken op telefoonnummer 0512-515730 (mobiel 06-10222289) of per e-mail.

Balans Praktijk voor LevensCoaching, Mindfulness en Gesprekstherapie
Wegen naar Persoonlijke Groei!

Balans is een onafhankelijke en cliëntgerichte coachingspraktijk met ervaren psychologen, coaches, trainers en adviseurs. Onze manier van werken heeft een stevige theoretische basis vanuit de gedragswetenschappen en is getoetst in de dagelijkse praktijk. Wij werken altijd met een combinatie van theorie, praat- en doe activiteiten. Een combinatie die oersterk blijkt te zijn om blijvende veranderingen te creëren. Plezier en zich veilig voelen zijn de belangrijkste voorwaarden om te kunnen leren. Daarbij is ervaringsgericht leren één van de meest krachtige manieren om nieuwe inzichten te verkrijgen of  te komen tot een andere, meer effectieve manier van handelen. NIETS blijft zoals het is, ALLES verandert!

feedback
feedback
feedback
feedback
feedback
feedback