welofniettherapie 

 
kennis

Tarieven eenmalig

tarieven eenmalig

Eenmalige kosten aanvang coaching-/therapietraject
Voor het aanmaken van het cliëntendossier en de verwerking hiervan geldt een eenmalige toeslag van € 35,00. Voor coachingsmaterialen en verwerking online formulieren wordt € 65,00 in rekening gebracht.

Kosten intake anamnese analyse
Nadat de intake is ingevuld en verzonden wordt er een analyse en diagnostisch rapport opgesteld. De kosten hiervoor bedragen € 75,00 voor individuele therapie. Voor partnertherapie bedraagt deze € 150,00. De intake is bedoeld om de diagnose te stellen en om een behandelplan op te stellen. De uitkomst van de intake anamnese wordt afgestemd op jouw specifieke problematiek. Dat kan een van de volgende mensdimensies zijn: fysiek, emotioneel, gedragsmatig, cognitief, energetisch en sociaal. Van daaruit wordt een praktisch en effectief behandeltraject opgesteld.

Geen vergoeding zorgverzekeraars 
Wij zijn een vrij gevestigde praktijk en de behandeling is niet declarabel bij de Zorgverzekering. Je dient de behandeling dus zelf te betalen. Er worden verschillende tarieven gehanteerd, afhankelijk van je inkomen en je persoonlijke situatie. De tarieven zijn afgestemd op de netto-inkomsten. Wel wordt deze in sommige gevallen vergoed door uitkerende instanties of werkgevers. In bepaalde gevallen zijn de therapiekosten als aftrekpost op te voeren voor je belastingaangifte.

Afspraken en/of annuleringen
Het tarief is inclusief 21% btw en is gebaseerd op gesprekken van een uur. Afspraken die meer tijd nemen, worden naar rato berekend. Wil je een afspraak afzeggen? Dat mag altijd, maar dan wel uiterlijk 24 uur van tevoren. Doe je dit niet, dan zijn wij helaas genoodzaakt de afspraak in rekening te brengen. Met uitzonderingen van gevallen als een acute ziekte en andere noodgevallen.

Balans Praktijk voor LevensCoaching, Mindfulness en Gesprekstherapie
Wegen naar Persoonlijke Groei!

Balans is een onafhankelijke en cliëntgerichte coachingspraktijk met ervaren psychologen, coaches, trainers en adviseurs. Onze manier van werken heeft een stevige theoretische basis vanuit de gedragswetenschappen en is getoetst in de dagelijkse praktijk. Wij werken altijd met een combinatie van theorie, praat- en doe activiteiten. Een combinatie die oersterk blijkt te zijn om blijvende veranderingen te creëren. Plezier en zich veilig voelen zijn de belangrijkste voorwaarden om te kunnen leren. Daarbij is ervaringsgericht leren één van de meest krachtige manieren om nieuwe inzichten te verkrijgen of  te komen tot een andere, meer effectieve manier van handelen. NIETS blijft zoals het is, ALLES verandert!

feedback
feedback
feedback
feedback
feedback
feedback