welofniettherapie 

 
kennis

Privacy statement

foto-algemeen

Deze website is ontwikkeld en wordt beheerd door Spoelma Webdesign en Balans te Drachten. Bij bezoek aan deze website kan deze site gegevens van jou verwerken. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via vragenlijsten, reactieformulieren, aanmelding voor online-cursussen of -therapie, opdrachtformulieren, enz., hebt verstrekt. Ook in het kader van deze verwerkingen wordt je privacy gerespecteerd en gegarandeerd, o.a. door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Dit houdt onder meer in: dat je persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de  doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde gedragscode; dat je persoonsgegevens door de beheerder van deze site beschermd worden en je bepaalde  rechten kunt uitoefenen ten aanzien van je persoonlijke gegevens. Deze 'Privacy Statement' geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van 'cookies' en hoe je je rechten ten aanzien van je persoonsgegevens kunt uitoefenen.

'No-Spam Statement'
Deze site stuurt nooit reclameboodschappen van derden naar je mailbox, fax of postadres wanneer je hebt aangegeven dergelijke berichten niet (meer) te willen ontvangen. Ook kun je op ieder moment aangeven dat je geen verdere informatie wilt ontvangen van deze site. (Zie adresgegevens).

Gegevensverwerking
Deze site verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website. Dit in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te beoordelen of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar cliënten, relaties en website-bezoekers.

In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op: 
Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten/diensten van de praktijk en het kunnen uitvoeren van promotieactiviteiten; 
Het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van aanmeldingen/opdrachten; 
Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden; De persoonlijke informatie die je beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om je te informeren over o.a. de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op je voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende je gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van cookies via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website waaronder online databanken, eventuele forums en linkpagina's en order- en reactieformulieren.

Websites van derden
Deze Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die op onze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy Statement
De beheerder van deze site behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Balans Praktijk voor LevensCoaching, Mindfulness en Gesprekstherapie
Wegen naar Persoonlijke Groei!

Balans is een onafhankelijke en cliëntgerichte coachingspraktijk met ervaren psychologen, coaches, trainers en adviseurs. Onze manier van werken heeft een stevige theoretische basis vanuit de gedragswetenschappen en is getoetst in de dagelijkse praktijk. Wij werken altijd met een combinatie van theorie, praat- en doe activiteiten. Een combinatie die oersterk blijkt te zijn om blijvende veranderingen te creëren. Plezier en zich veilig voelen zijn de belangrijkste voorwaarden om te kunnen leren. Daarbij is ervaringsgericht leren één van de meest krachtige manieren om nieuwe inzichten te verkrijgen of  te komen tot een andere, meer effectieve manier van handelen. NIETS blijft zoals het is, ALLES verandert!

feedback
feedback
feedback
feedback
feedback
feedback