welofniettherapie 

 
kennis

Cliëntgerichte therapie

clientgerichte therapie

Het bijzondere van cliëntgerichte therapie is dat het zich richt op de hele persoon en niet alleen specifiek op de klachtgebieden. Hiermee worden kwaliteiten en mogelijkheden van de cliënt aangesproken en tot ontwikkeling gebracht. Met als doel dat de therapie leidt tot toenemende zelfaanvaarding en zelfkennis. In een cliëntgerichte therapie kunt je veel bij jezelf ontdekken. Niet alleen problematische kanten, maar ook de sterke kanten van jouw persoonlijkheid.

Cliëntgerichte therapie heeft een optimistische mensvisie en stelt jou als mens centraal. Het is gesprekstherapie die vertrekt vanuit het hier en nu. De cliënt wordt geholpen de eigen gedachten, gevoelens en motieven te onderkennen, te ervaren, serieus te nemen en te onderzoeken. De therapeut is niet een leermeester, maar een begeleider en katalysator van een ontwikkelingsproces, waarbij blokkades worden opgeheven en mogelijkheden en voorkeuren worden ontdekt. Het is persoonsgericht werken, dat betekent dat je in overleg met de therapeut bepaald welke doelstellingen je met de therapie wilt bereiken.

Cliëntgerichte therapie is vooral praktisch ingesteld, de therapeut sluit zijn werkwijze nauw aan bij je dagelijkse leven in zowel gesprekken, theorie en praktijkopdrachten.

Hoe ziet een clëntgerichte therapie er uit
De relatie met je therapeut is belangrijk, en die klik is - zoals met andere relaties - een gevoelskwestie. Je therapeut hoeft niet te voelen als een goede vriend, maar vertrouwen in diens kundigheid en oprechtheid is wel een vereiste. De therapeut zal je helpen stil te staan bij je gevoelens, gedachten, verlangens en motieven en uitnodigen deze te ervaren, te onderzoeken, serieus te nemen en te verwerken.

Vaak beginnen we met ervaringen van hier en nu. Je loopt bijvoorbeeld in je werk, je relatie of de opvoeding van je kinderen vast en in het gesprek gaan we kijken, hoe dat nou precies gaat, en vooral ook hoe dat voor jou voelt. Soms vragen we je dan, of dit je herinnert aan eerdere situaties of periodes in je leven. Het is echter nooit een doel op zich om in het verleden te gaan 'graven'.

Het is voor de meeste mensen erg wennen om bewust aandacht aan hun ervaring te geven. Vaak kom je in een gesprek eerst allerlei overtuigingen, woede, verdriet en/of overlevingsstrategieën tegen. Echter merk je tijdens een gesprek soms ineens: hier gaat het écht over. Je krijgt meer contact met de betekenis van de gebeurtenissen en de gevoelens. Door dit proces van uitspreken, onderzoeken en herkennen steeds opnieuw in de gesprekken te oefenen raak je zelf steeds meer bedreven in het contact maken met je eigen ervaringen.

Duur van de therapie
Cliëntgerichte therapie kan zowel kort- als langdurend voorkomen. De duur is afhankelijk van de klacht, maar ligt gemiddeld tussen de vijf en vijftien sessies. Een sessie duurt gemiddeld zo’n zestig minuten. Behandelingen zijn in het begin wekelijks, daarna tweewekelijks. 

Bij welke klachten
Cliëntgerichte therapie wordt vaak gebruikt bij klachten als: depressiviteit, angsten, onzekerheid, burn-out, stress, gezinsproblemen, piekeren, rouw, verwerking verleden, verwardheid en trauma’s.  Dit is een voorbeeld om aan te geven bij wat voor problemen je aan een cliëntgerichte therapie kunt denken. Belangrijker dan de aard van de klacht, is dat je bereid bent om in een therapeutisch contact bij jouw beleving stil te staan en over jezelf na te denken en daaraan actief wilt gaan werken. Ook wordt cliëntgerichte therapie ingezet als relatietherapie en gezinstherapie.

Het uiteindelijk doel van therapie is dat jij het heft van je eigen leven in handen kunt nemen en dat je leven weer meer in balans is.

Balans Praktijk voor LevensCoaching, Mindfulness en Gesprekstherapie
Wegen naar Persoonlijke Groei!

Balans is een onafhankelijke en cliëntgerichte coachingspraktijk met ervaren psychologen, coaches, trainers en adviseurs. Onze manier van werken heeft een stevige theoretische basis vanuit de gedragswetenschappen en is getoetst in de dagelijkse praktijk. Wij werken altijd met een combinatie van theorie, praat- en doe activiteiten. Een combinatie die oersterk blijkt te zijn om blijvende veranderingen te creëren. Plezier en zich veilig voelen zijn de belangrijkste voorwaarden om te kunnen leren. Daarbij is ervaringsgericht leren één van de meest krachtige manieren om nieuwe inzichten te verkrijgen of  te komen tot een andere, meer effectieve manier van handelen. NIETS blijft zoals het is, ALLES verandert!

feedback
feedback
feedback
feedback
feedback
feedback