welofniettherapie 

 
kennis

Coaching / therapie

Coaching-therapie

Gesprekstherapie en coaching kunnen zinvol zijn als jij datgene wat je bezig houdt van je af wilt praten, je gedachten op een rijtje wilt zetten, of meer inzicht in jezelf wilt krijgen. Via gesprekken bekijken we wat je precies dwars zit, met welke gevoelens en gedachten dat te maken heeft en hoe je daar anders mee kunt omgaan op een manier die bij jou past.

Vaak helpt het al om te vertellen over wat er gebeurd is. Het luchten van je hart is de eerste stap om los te laten wat er gebeurd is. Door te werken met het kernprobleem, waardoor veel situaties ontstaan, (bijvoorbeeld Een gebrek aan zelfvertrouwen) kunnen we snel en effectief een blijvend resultaat behalen. Onze werkwijze is: eerst zoveel mogelijk informatie te verzamelen over jou en de dingen die spelen op dit moment, maar ook die vroeger speelden. Want het toen speelt maar al te maak mee in het nu.

Coaching
Coaching is een laagdrempelige vorm van therapie, met name gericht op zaken in het hier en nu. Met de coach kijk je naar de vraag waar je mee zit. Waar wil je mee aan de slag, waar wil je naar toe en wat heb je daarvoor nodig. Deze oplossingsgerichte vorm van begeleiden focust zich met name op dat wel aanwezig is. Het is minder gericht op het verleden en zoekt naar competenties en mogelijkheden die (al is het in de kiem) aanwezig zijn.

Gesprekstherapie
Gesprekstherapie is een meer diepgaande vorm van therapie. Met de therapeut ga je kijken naar de situatie waar je niet gelukkig mee bent. De therapeut helpt je zorgvuldig te onderzoeken hoe je probleem is ontstaan en welke gebieden in je leven erdoor beïnvloed worden. Belangrijk is ook dat je gaat nadenken over hoe je het graag zou willen zien. Samen met de therapeut kijk je naar de mogelijkheden om dat te bereiken

Balans is er voor mensen die iets in hun leven willen veranderen met ondersteuning van een life coach. Dat kan over van alles gaan: rust en ontspanning, werk, relatie, aandacht voor jezelf, (voorkomen van) burn-out, gezonde leefstijl, plezier terugvinden, eigenlijk alles op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Jouw vraag is het begin van een pad met ontdekken, herkennen, inzicht krijgen en praktische zaken. Intuïtief coachen gaat uit van wat er op het moment nodig is, en werkt vanuit ervaren en beleven. Je komt in contact met je eigen weten en je helderheid die je helpen om je stappen te zetten.

Je hebt een probleem, je bent niet je probleem.  Door je problemen vanuit je kracht te bekijken kan er helderheid ontstaan in je denken, voelen en handelen en krijg je weer grip op de situatie waar je op dat moment in zit.

Kernwoorden bij onze stijl van coachen en gesprekstherapie is ontspanning, aandacht, motiveren, plezier. Wij werken vanuit de optimistische levensvisie dat het voor een ieder mogelijk is om je persoonlijke leven positief bij te stellen en nieuwe wegen te ontdekken in persoonlijke groei.

Balans Praktijk voor LevensCoaching, Mindfulness en Gesprekstherapie
Wegen naar Persoonlijke Groei!

Balans is een onafhankelijke en cliëntgerichte coachingspraktijk met ervaren psychologen, coaches, trainers en adviseurs. Onze manier van werken heeft een stevige theoretische basis vanuit de gedragswetenschappen en is getoetst in de dagelijkse praktijk. Wij werken altijd met een combinatie van theorie, praat- en doe activiteiten. Een combinatie die oersterk blijkt te zijn om blijvende veranderingen te creëren. Plezier en zich veilig voelen zijn de belangrijkste voorwaarden om te kunnen leren. Daarbij is ervaringsgericht leren één van de meest krachtige manieren om nieuwe inzichten te verkrijgen of  te komen tot een andere, meer effectieve manier van handelen. NIETS blijft zoals het is, ALLES verandert!

feedback
feedback
feedback
feedback
feedback
feedback