welofniettherapie 

 
kennis

In therapie

in-therapie

Therapie is een proces van persoonlijke groei. Je krijgt beter zicht op wat voor jou écht belangrijk is, wat jouw valkuilen zijn en hoe je die kunt ontstijgen. Je zult leren hoe je met plezier, rust en vertrouwen je levensvragen en psychische klachten kunt oplossen of handvaten krijgt om anders met zaken te leren omgaan. Wat wij bieden zijn wegen naar persoonlijke groei.

button-video-balansDe eerste stap
Jij zoekt contact met Balans omdat je aan jezelf wilt werken rondom een bepaald probleem of thema. Telefonisch of per e-mail maken we een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Meestal kan dit binnen één á twee weken plaatsvinden. Dit kennismakingsgesprek kan zowel overdag als in de avonduren.

De eerste stap zetten om hulp te vragen, kan een behoorlijke drempel zijn. Respect en gelijkwaardigheid zijn daarom belangrijk in onze manier van werken. Onze werkwijze is dat wij je niet alleen willen begrijpen en aanvaarden, maar zo nodig ook confronteren en richting wijzen. Als je op zoek bent, je weg wilt vinden, jouw bestemming ontdekken, dan willen wij  fungeren als reisgids, steeds in contact met jou van hart tot hart. Centraal staat voor ons in alles dat jij je op je gemak voelt. Dat is de basis van waaruit wij met jou willen onderzoeken wat er speelt in jouw leven. Wij kiezen voor actieve en speelse werkvormen die een uitdaging vormen. Activiteiten die de mens de gelegenheid bieden om nieuwe en positieve ervaringen op te doen en te oefenen met ander gedrag. Activiteiten die per definitie een beroep doen op het zelfsturend vermogen van de mens. En waar ruimte is voor plezier. Want serieuze onderwerpen mogen wat ons betreft best op een speelse wijze worden benaderd.

Kennismakingsgesprek en intake
Je wordt om te beginnen uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Samen met jou bekijken wij tijdens dit eerste gesprek waar je in vastloopt, wat je hulpvragen zijn en welke doelstellingen je voor ogen hebt. We kijken tijdens dit eerste gesprek ook naar jouw voorgeschiedenis. Een eerste gesprek kan individueel zijn, maar kan ook samen met je partner of met het hele gezin (naargelang jouw specifieke situatie).

Tijdens dit eerste gesprek kan jij ook kennismaken met ons als therapeuten hoe wij werken. Op het einde van het eerste gesprek wordt besloten welke vorm van hulpverlening voor jou geschikt is. Indien wij je niet met jouw hulpvraag kunnen helpen dan zorgen wij voor een geschikte doorverwijzing.

Daarna volgt het intakegesprek. Hierin bespreken we jouw achtergrond en aanleiding voor je komst. Samen gaan we op zoek naar de formulering van jouw wens en de persoonlijke groeivraag. De duur van therapie hangt helemaal af van jouw hulpvraag en wat je nodig hebt om in je kracht te staan.

Soms zullen wij je vragen om boeken of films aan te schaffen, om zo samen manieren van bewustwording te creëren, met als doel een praktisch behandelplan te ontwikkelen. De therapie is vooral praktisch van opzet waarin zelfredzaamheid in doen en handelen voorop staat.

Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Balans en cliënt plaatsvinden, zijn strikt vertrouwelijk. Aan niemand, ook niet aan onze opdrachtgever, wordt enige mededeling gegeven over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij de cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Mocht je nog vragen hebben over de werkwijze neem dan per e-mail of telefoon contact op. Mocht telefonisch contact overdag niet lukken bel dan gerust in de avonduren op het mobiele telefoonnummer (06-10222289).

 

Balans Praktijk voor LevensCoaching, Mindfulness en Gesprekstherapie
Wegen naar Persoonlijke Groei!

Balans is een onafhankelijke en cliëntgerichte coachingspraktijk met ervaren psychologen, coaches, trainers en adviseurs. Onze manier van werken heeft een stevige theoretische basis vanuit de gedragswetenschappen en is getoetst in de dagelijkse praktijk. Wij werken altijd met een combinatie van theorie, praat- en doe activiteiten. Een combinatie die oersterk blijkt te zijn om blijvende veranderingen te creëren. Plezier en zich veilig voelen zijn de belangrijkste voorwaarden om te kunnen leren. Daarbij is ervaringsgericht leren één van de meest krachtige manieren om nieuwe inzichten te verkrijgen of  te komen tot een andere, meer effectieve manier van handelen. NIETS blijft zoals het is, ALLES verandert!

feedback
feedback
feedback
feedback
feedback
feedback