welofniettherapie 

 
kennis

Overspannenheid en stress

stress overspannenheid

Iedereen heeft wel eens last van stress. Op zich is dat niet erg. Stress is ongezond als het niet meer lukt om te ontspannen. Spanning kan allerlei oorzaken hebben: bijvoorbeeld een constant te hoge werkdruk, problemen op je, werk, thuissituatie of spanningen in het gezin. Langdurige stress veroorzaakt fysieke en mentale klachten en zorgt voor overbelasting en uitputting. Uiteindelijk kun je overspannen of burn-out geraken.

Bij stress heb je eerst vaak ‘gewone’ klachten. Deze klachten kunnen voor iedereen verschillend zijn. De één krijgt bijvoorbeeld buikpijn, een ander eczeem en een derde slaapt slecht. Duurt de stress lang of heb je geen tijd om te herstellen, dan worden de gevolgen op steeds meer gebieden merkbaar.

Wanneer wordt stress nu overspannenheid?  
Die scheidslijn is vaak moeilijk te trekken. Stressverschijnselen met een tijdelijk karakter van enkele uren tot enkele dagen, kunnen als ‘normaal’ beschouwd worden. Wanneer je langdurig last hebt van stress, is er sprake van overspannenheid.

Waardoor overspannen  
De laatste jaren door alle  economische spanningen neemt het aantal mensen toe dat zich bij de huisarts of therapeuten meldt met klachten van oververmoeidheid, een overspannen gevoel of, opgebrand en/of uitgeput gevoel. Toenemende onzekerheid in onze maatschappij verhoogt de stressklachten, wat leidt tot uitputting van het zenuwstelsel. Hierdoor lopen steeds meer mensen op hun tenen met als gevolg overspannenheid en/of burn-out. Ze voelen zich moe, uitgeput, leeg en/of prikkelbaar.

Behandeling en overspannenheid  
De behandeling richt zich eerst op het verminderen van de draaglast en later op het vergroten van de draagkracht, het opbouwen van de lichamelijke conditie en het leren omgaan met zowel interne als externe factoren die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de klachten.

Tegenwoordig hanteren instanties de regel dat de zieke maar snel weer aan het werk moet "om te herstellen". Maar met alleen uitrusten of "gewoon" stug blijven doorwerken is de kans op genezing zeer klein. Reden hiervoor is dat de chemie in het lijf ontregeld is; het lijf ontspant niet meer en de adrenaline slaat bij de minste geringste gebeurtenis weer op hol. Als de persoon en/of de stress-factoren in de omgeving niet veranderen, dan is langdurig herstel ook niet te verwachten.

Alleen kennis opdoen over hoe de zieke het lijf er weer bovenop kan helpen of zijn/haar draagkracht kan vergroten, is ook niet voldoende. Iemand met overspannenheid zal het vooral in praktijk moeten doen, doen en nog eens doen! Hiermee wordt bedoeld; actief stilstaan, leren zuiver waar te nemen, ontspannen, het lijf en de psyche te herprogrammeren en de levensenergie versterken.

Deskundige begeleiding
Wij als deskundige begeleiders gaan oefeningen aanreiken waardoor het lichaam en psyche weer leert ontspannen. Oefeningen om de energie te versterken, meer in het lijf te komen en de signalen en grenzen van het lichaam te begrijpen. De zieke leert hierbij wat goede en "slechte" stress is en hoe de ‘interne’ stress gereduceerd kan worden. Daarnaast leert iemand hoe conditie op te bouwen en goed voor zichzelf te zorgen.

Het is nodig om persoonlijke opvattingen en eigenschappen te onderzoeken en zo nodig te transformeren. Overspannen raakt iemand niet omdat hij of zij in de luie stoel is gaan zitten. Wel doordat iemand teveel wil, de dingen goed wil doen en te hard werkt. Of dat de leef/werkomgeving teveel spanning oplevert. Helaas kan deze doorgeschoten werklust ook een hersteltraject saboteren. De cliënt komt sneller vooruit door veel stil te staan. Door niet te veel in een keer te willen en door een klein pasje te zetten, kom je sneller vooruit dan door hard hollen en steeds weer terug vallen.

Wat doen wij als therapeuten
Het belangrijkste aspect is activiteiten ontplooien en ontdekken waar het energietekort is ontstaan en hoe dit weer opgevuld kan worden. Vervolgens gaan we alle activiteiten wat betreft werk, gezin, huishouden, sociale activiteiten op een rij zetten en bepalen wat belangrijk is of wat minder belangrijk is en nog even aan de zijlijn mag blijven. Bijzondere aandacht krijgt het versterken van het zelfbeeld, assertiviteit en de communicatieve vaardigheden.

Gedurende het traject krijgt de cliënt steeds meer het gevoel weer grip op het leven te krijgen. Belangrijk zijn de activiteiten die energie opleveren, het energiepotje raakt steeds voller en cliënt gaat zich steeds beter voelen. Daarnaast werken wij met een praktisch werkboek als leidraad. Dit heeft als groot voordeel dat er praktisch en doelgericht wordt gewerkt aan de klacht.

Cliënt krijgt praktische handvatten, waarmee de grip op het leven wordt versterkt. Zo leert cliënt bijvoorbeeld om reëlere eisen aan zichzelf te stellen, zich minder druk te maken over wat anderen vinden en er voor te zorgen dat ‘de hoeveelheid ballen’ past bij ‘de hoeveelheid beschikbare energie’. Daarnaast wordt er actief gewerkt aan inspanning en ontspanning.

Wij werken samen met een fysiotherapeut voor een fitheidstest en een diëtist om het voedingspatroon gezond onder de loep te nemen. 

Wat doen wij voor ondernemers
Werknemers functioneren goed, zolang ze lekker in hun vel zitten. Raken zij om wat voor reden dan ook uit balans, dan heeft dit direct invloed op hun werk. In die gevallen is snelle en effectieve ondersteuning gewenst. Met de directe en effectieve aanpak van Balans kun je kordaat actie ondernemen, zodat langdurige uitval wordt voorkomen en de mentale gezondheid wordt verbeterd.

Stressklachten
Heb jij of je medewerkers last van stress gerelateerde klachten, of denk je dat je stress ervaart of overspannen bent, komt gerust keer langs, zodat we kunnen bespreken wat nodig is om de klachten te verhelpen. Wacht niet te lang!

Balans Praktijk voor LevensCoaching, Mindfulness en Gesprekstherapie
Wegen naar Persoonlijke Groei!

Balans is een onafhankelijke en cliëntgerichte coachingspraktijk met ervaren psychologen, coaches, trainers en adviseurs. Onze manier van werken heeft een stevige theoretische basis vanuit de gedragswetenschappen en is getoetst in de dagelijkse praktijk. Wij werken altijd met een combinatie van theorie, praat- en doe activiteiten. Een combinatie die oersterk blijkt te zijn om blijvende veranderingen te creëren. Plezier en zich veilig voelen zijn de belangrijkste voorwaarden om te kunnen leren. Daarbij is ervaringsgericht leren één van de meest krachtige manieren om nieuwe inzichten te verkrijgen of  te komen tot een andere, meer effectieve manier van handelen. NIETS blijft zoals het is, ALLES verandert!

feedback
feedback
feedback
feedback
feedback
feedback